Porter Novelli

Marjinal Porter Novelli’nin amacı müşterilerinin kolektif amacı!

Kolektif Amaç!

Çeyrek asrı geride bırakan iletişim yolculuğumuzun en kıymetli tanıkları ve bu yolculuğun en keyifli yol arkadaşları olan siz değerli iş ortaklarımıza bir haberimiz var.

Sizlerle birlikte iletişim stratejilerinizi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi, sosyal etkilerinizi ve marka iletişiminizi topluma ve dünya gezegenine katkı sağlayan bir duruş benimseyerek yapılandıracağımız yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz!

Kurumların iletişim stratejilerini kurumların büyüklükleri ve kârlılıklarının değil, kurumun kültürüne ve iş yapış şekline yerleşmiş bir “duruşun” yönlendirdiği geleceğe doğru hızla yol alıyoruz. Hızına yetişmenin, onu yönlendirmek kadar zor olduğu dönüşüm çağında, iletişime anlam katan ve toplumsal faydayı temel alan “Kolektif Amaç” marka iletişim danışmanlığı hizmetini sizlere sunmaya başlıyoruz!

Kolektif Amaç nedir?

Marjinal Porter Novelli olarak, bir kurumun bir yandan büyürken diğer yandan da çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve geri kalan tüm paydaşlarıyla birlikte topluma ve dünyaya olumlu katkılarda bulunmasını sağlayan değerler bütününe biz “Kolektif Amaç” diyoruz.

Kurumunuzun ve markanızın toplumsal ‘duruşunu’ belirten Kolektif Amacı ortaya çıkarma, bu amacın adreslediği etki hedefini belirleme ve bu etki hedefine ulaşılması için gerekli yol ve yöntemleri tanımlayan stratejileri geliştirme süreçlerini sizin için üstleniyoruz.

Ekibimizin gücü ve PorterNovelli’nin 80 yıllık Kolektif Amaç deneyimi ile yanınızdayız!

Kolektif amaç marka iletişim stratejisinin merkezine yerleşiyor

Kolektif Amaç iletişim danışmanlığı hizmeti Kolektif Amaç belirleme, etki hedefi saptama, 360 derece iletişim ve sosyal etki ölçümü adımlarından oluşuyor. Kurum içinden kurum dışına tüm marka paydaşlarının kuruma dair beklentileri öğreniliyor, analiz ediliyor ve kurumun Kolektif Amacı ortaya konuyor.

Kolektif amacın yönlendirdiği ve kurumsal, sektörel ya da toplumsal katkıların görünürlüğünün ölçüleceği bir “etki hedefi” belirleniyor. Belirlenen etki hedefi 360 derece iletişim kanallarının tümüne göre düşünülmüş bir stratejiyle uygulanıyor ve etkiler ölçülüyor.

Kolektif Amaç marka itibarına doğrudan etki ediyor

Kolektif Amaç iletişim danışmanlığı, köklerini uluslararası iletişim ajansı Porter Novelli’nin, 2017 yılında sosyal yatırımlar alanında uzman şirket Cone Communications ile birleşmesinin ardından tüm dünyada uygulamaya başladığı “Purpose” disiplinine dayanıyor.

Kolektif Amaç (Purpose), itibara yüklediği güncel anlamla, rekabet avantajını da yeniden tanımlıyor. Porter Novelli ve ConeCommunications’ın yaptığı “Purpose Index” araştırmasına göre, bir kurumun genel itibarının yüzde 96’sını

Kalite (%65)
Vizyon (%18)
Amaç (%13)


olmak üzere üç ana kategori oluşturuyor.

Dahası var!

Tüketiciler ve paydaşlar, artık kurumların eylemde bulunmasını, özen ve önem göstermesini, bir değişim hamlesini savunmalarını bekliyor.

Tüketiciler itibarı yüksek şirket tanımlamalarında


%86 oranında sorumluluğu,
%85 oranında özen ve önemi
%81 oranında belirli konularda duruş sergilemeyi
%79 oranında çevreyi korumayı
%73 oranında önemli toplumsal sorunlara yönelik
kurumsal hamleleri önceliklendiriyor.

Gelişmiş ülkelerde, itibar endekslerinde yüksek puan almış olan kurumların Kolektif Amaç puanlamalarında da yüksek başarı elde etmeleri elbette bir tesadüfün eseri değil!

Bizi biz yapan özelliklerimizle çeyrek asrı devirdik. Şimdi sıra, sektörde değişimin başrolünü oynamaya geldi!

Bundan böyle Kolektif Amacınız, iletişimdeki en önemli amacımız!