Ne Yaparız / Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
Uzmanlık Alanlarımız
Amaca Yönelik Pazarlama
Amaca yönelik pazarlama ve stratejik hayırseverlik alanlarında kurumları, markaları ve savundukları davaları olumlu yönde etkileyen yenilikçi çözümler sunuyoruz. Ana marka değerlerini yansıtan ve tüm amaca yönelik yatırımlarda filtre görevi gören açık ve net bir misyon tanımı yapmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Belli bir amaç dahilinde ihtiyaç alanlarını belirlemek üzere uzman ve paydaşlarla yakın çalışıyoruz. Böylece sorunun çözümüne yönelik gereksiz harcamalar yapmak yerine, akılcı adımlar atmayı mümkün kılan gerçek başarı odaklı programlar geliştirebiliyoruz. Ayrıca, amaca yönelik pazarlama programlarının hem markayla hem de markanın hizmet ettiği tüketicilerin, çalışanların ve toplulukların duygu ve düşünceleriyle yakından bağlantılı olmasını sağlıyoruz.

Kurumlar Arası Pazarlama
Kendi sektörlerinin liderleri olan firmalar Porter Novelli'yi tercih ediyor, çünkü onlara kurumlar arası pazarlamanın karmaşık yönleriyle başa çıkmada nasıl yardımcı olacağımızı biliyoruz. Pazarın uzun satış döngülerinin ve çok yönlü karar verme süreçlerinin benzersiz zorluklarını biliyoruz. CIO'dan CFO'ya, birim müdüründen mühendise, hedef kitlenin tamamını çok iyi tanımamız sayesinde, geleneksel yöntemlerden dijital ve sosyal medyaya kadar en uygun iletişim araçlarını kullanarak, müşteriler için başarı öyküleri yaratabiliyor ve güçlü işbirlikleri kurabiliyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Paydaşlar ve markalar arasındaki ilişkilerde, değerlerin etkisi her geçen gün daha belirleyici oluyor. Başarılı markalar, bir yandan sağlam bir bilanço oluşturmak, bir yandan da topluma karşı sosyal sorumluluk taahhüdünü yerine getirmek amacıyla kurumsal önermelerine nasıl yeniden yön verebileceklerini çok iyi biliyorlar. İş etiği, çevre koruma, adil ve eşitlikçi işgücü uygulamaları gibi konularda yoğunlaşan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları; çalışanları, tüketicileri, tedarikçileri ve iş ortaklarını hem markalara hem de topluma fayda sağlayabilecek derinlikli bir ilişki etrafında birleştiriyor. Porter Novelli'nin kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre uzmanlarından oluşan global ekibi, müşteriler için sürdürülebilir iş uygulamaları konusunda kapsamlı uzmanlık ve içgörüler sunuyor. Söz konusu müşteri kitlesi, bu konularda yeni yeni organize olmaya başlayanlardan, her zaman "doğru olanı yapan" ve bunu en önemli hedef kitleler nezdinde başarıyla kullananlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İç İletişim
Akıllı şirketler, çalışanların bir rekabet avantajı olduğunu ve bağlılığı yüksek bir işgücünden yararlanmanın maliyetleri düşürdüğü, devamsızlığı azalttığı ve verimliliği artırdığını biliyor. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir iç iletişim, kopuk ve uyuşuk işgücünü kendini şirketine adamış kurumsal elçilere dönüştürebilir. Bunun için, nasıl ve ne zaman iletişim kurulacağına dair gelişmiş bir uygulama stratejisi ve içgörü gerekiyor. Porter Novelli'nin stratejik ve bütünsel iç iletişim programları, çalışanları markaları savunan, şirket değerleriyle yaşayan ve firmalarını aktif bir biçimde geleceğe taşıyan elçilere dönüştürüyor.

Sorun ve Kriz Yönetimi Uzmanlığı
Bir krizi yönetmenin en güzel yolu, onu daha ortaya çıkmadan önlemektir. Porter Novelli olarak, müşterilerimize, şirketlerinin taşıdığı tüm risk ve hassasiyetleri ortaya çıkararak ve önceliklendirerek yardımcı oluyoruz. Olası sorunları, gerçek ve büyük sorunlara dönüşmeden önce engellemek ve etkisiz hale getirmek üzere açık ve net süreçler sunuyor, sözcüleri eğitiyor ve kritik durumlara hızlı ve etkili yanıt vermek için gereken süreçleri düzenliyoruz. Ayrıca, çalışanları olası kriz durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmek için gerçek hayattan ilham alan simülasyonlardan yararlanıyoruz.

Medya İlişkileri
Porter Novelli geleneksel, sosyal ve dijital medya gibi pek çok iletişim mecrasının iç içe geçerek gittikçe daha da karmaşık hale geldiği bir medya ekosisteminde, yön bulmaya yardımcı oluyor. Günümüzde bir Twitter paylaşımında ya da bir blog yazısında başlatılan bir tartışma, ülke genelinde merak uyandıran güncel bir konu haline gelebiliyor. Ya da bir TV şovunda yaşananlar, blog ve/veya YouTube aracılığıyla milyonlara ulaşabiliyor. En güncel iletişim trendlerini yakından takip etmekle kalmayıp bire bir içinde yer alan medya uzmanlarımız, hızla değişen dinamikleri anlıyor ve iş hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak üzere müşteri hikayelerini nasıl yönlendirebileceklerini biliyorlar.

Medya Eğitimi
Günümüzde yöneticiler, koşulsuz şeffaflık isteyen ve 7/24 yaşayan bir haber ortamının zorluklarıyla başa çıkmak durumundadır. Porter Novelli, sunduğu medya eğitimi ile farklı mecraların nasıl etkin kullanılabileceğini öğretiyor.

Yönetici Mesajları
İletişimde mesaj her şey. Bunun bilinciyle C level mesajları hazırlıyor ve sürekli güncelliyoruz.

Gerçek Zamanlı İtibar Yönetimi
Porter Novelli'nin gerçek zamanlı itibar yönetimi hizmeti, güçlü kriz danışmanlığını dijital ve sosyal medya uzmanlığıyla birleştiriyor. Kurumsal ilişkiler ve sosyal medya uzmanlarından oluşan entegre ekibimiz, krizleri planlamak ve bu gelişmeleri hem online hem de offline ortamda yönetmek için hızla harekete geçmek amacıyla üst düzey kurumsal iletişimcilerle birlikte çalışıyor. Hassasiyet denetimleri, krize hazırlık, erken uyarı ve itibarı geri kazanma dahil pek çok geleneksel ve dijital stratejiden yararlanarak, müşterilerimize olumsuz vakaların zararlarına hazırlıklı olmak, tepki göstermek ve bu etkileri azaltmak konularında yardımcı oluyoruz.

Diğer taraftan markaların itibarına pozitif değer katan sosyal etki yönetimi çalışmaları için stratejik çözümler üretiyoruz.

İrtibat


Serpil Güzel Ün
Müşteri Direktörü

serpilg@marjinal.com.tr
0 212 219 29 71