Ne Yaparız / Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
Uzmanlık Alanlarımız
Amaca Yönelik Pazarlama
Porter Novelli, amaca yönelik pazarlama ve stratejik hayırseverlik alanlarında kurumları, markaları ve savundukları davaları olumlu yönde etkileyen yenilikçi çözümler sunuyor. Ana marka değerlerini yansıtan ve tüm amaca yönelik yatırımlarda filtre görevi gören açık ve net bir misyon tanımı yapmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz amaç inceleme sürecimizde, aynı amaca hizmet edecek bir ortak seçerken gündeme gelen iç ve dış faktörleri analiz ediyoruz. Belli bir amaç dahilinde hedeflenen ihtiyaç alanlarını belirlemek üzere uzman ve paydaşlarla yakın çalışıyoruz. Bu bize soruna yönelik olarak gereksiz para harcamaktansa akılcı adımlar atmayı mümkün kılan gerçek başarı odaklı bir program geliştirme imkanı veriyor. Ayrıca, amaca yönelik pazarlama programlarının hem markayla hem de markanın hizmet ettiği tüketicilerin, çalışanların ve toplulukların duygu ve düşünceleriyle yakından ilintili olmasını sağlıyoruz.

Kurumlararası Pazarlama
Profesyonel hizmet, kimya ve yazılım firmaları, Porter Novelli'yi tercih ediyor; çünkü, onlara kurumlararası pazarlamanın karmaşık yönleriyle başa çıkmada nasıl yardımcı olacağımızı biliyoruz. Pazarın uzun satış döngülerinin ve parçalı karar verme sürecinin ayrılmaz parçası olan benzersiz zorlukları biliyoruz. Aynı zamanda, müşterilerine yalnızca satış yapmayan, onlarla sık sık rekabet de eden şirketlerden beklenen doğru zamanlama ve kusursuz denge ihtiyacını anlıyoruz. CIO'dan CFO'ya, fonksiyonel birim müdüründen ürün mühendisine, hedef kitlenin tamamını çok iyi tanımamız sayesinde, geleneksel yöntemlerden gelişmekte olan dijital ve sosyal medyaya kadar en uygun iletişim araçlarını kullanarak, üçüncü taraf onaylarını kitlelerle paylaşabiliyor, müşteriler için başarı öyküleri yaratabiliyor ya da güçlü işbirlikleri kurabiliyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Paydaşlar ve markalar arasındaki ilişkilerde, değerlerin etkisi her geçen gün daha belirleyici oluyor. Başarılı markalar, bir yandan sağlam bir bilanço oluşturmak, bir yandan da temel sosyal sorumluluk taahhüdünü sürdürmek amacıyla kurumsal önermelerine nasıl yeniden yön verebileceklerini çok iyi biliyorlar. Aslına bakılırsa, bu değerlere yönelik olarak etik iş uygulamaları, çevre koruma faaliyetleri, adil ve eşitlikçi işgücü uygulamaları ve topluluk desteği aracılığıyla ifade edilen bağlılık, çalışanları, tüketicileri, tedarikçileri ve iş ortaklarını gerek marka gerekse toplumumuz açısından faydalı olabilecek derinlikli bir ilişki etrafında birleştiriyor. Porter Novelli'nin kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre uzmanlarından oluşan global ekibi, müşteriler için sürdürülebilir iş uygulamaları konusunda kapsamlı uzmanlık ve içgörüler sunuyor. Söz konusu müşteri kitlesi, bu konularda yeni yeni organize olmaya başlayanlardan, her zaman "doğru olanı yapan" ve bunu en önemli hedef kitleler nezdinde başarıyla kullanmak durumunda olanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İç İletişim
Akıllı şirketler, çalışanların bir rekabet avantajı olduğunu ve adanmış bir işgücünden yararlanmanın maliyetleri düşürmeye, devamsızlığı azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olabileceğini biliyorlar. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir iç iletişim, kopuk ve uyuşuk işgücünü kendini şirketine adamış kurumsal elçilere dönüştürebiliyor. Ama iç hedef kitleye ulaşmak, nasıl ve ne zaman iletişim kurulacağına dair gelişmiş bir uygulama stratejisi ve içgörü gerektiriyor. Porter Novelli'nin stratejik ve bütünsel iç iletişim programları, çalışanları markaları savunan, şirket değerleriyle yaşayan ve firmalarını aktif bir biçimde geleceğe taşıyan elçilere dönüştürüyor.

Sorun ve Kriz Yönetimi Uzmanlığı
Bir krizi yönetmenin en güzel yolu, onu daha ortaya çıkmadan önlemektir. Porter Novelli olarak, müşterilerimize, şirketlerinin taşıdığı tüm risk ve hassasiyetleri ortaya çıkararak ve önceliklendirerek, bu konuda yardımcı oluyoruz. Gelişmekte olan sorunları daha büyük sorunlara dönüşmeden önce engellemek ve etkisiz hale getirmek üzere açık ve net süreçler sunuyor, sözcüleri eğitiyor ve kritik durumlara hızlı ve etkili tepki vermek amacıyla ilgili sistemleri oturtuyoruz. Ayrıca, personeli tırmanmakta olan kriz stresi koşullarına maruz bırakarak planları test etmek üzere gerçekçi canlı simülasyonlardan yararlanıyoruz.

Medya İlişkileri
Porter Novelli, müşterilerine her şeyin -geleneksel, sosyal ve dijital medya- birbirine bağlandığı, gittikçe karmaşık hale gelen bir medya ekosisteminde yönlerini beceriyle bulmada yardımcı oluyor. Günümüzün medya ortamında, bir Twitter beslemesinde ya da bir Daily Beast blog yazısında başlatılan bir tartışma, ülke genelinde merak uyandıran güncel bir konu haline gelebiliyor. Ya da "TODAY" şovundan bir bölüm, anne blogger'lar ve YouTube kayıtları kanalıyla viral yöntemle yayılabiliyor. Medya uzmanlarımız, söz konusu dinamikleri anlıyor ve iş hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak üzere müşteri hikayelerini nasıl yönlendirebileceklerini biliyorlar.

Medya Eğitimi
Günümüzde yöneticiler, komple şeffaflık isteyen ve 7/24 yaşayan bir haber ortamının zorluklarıyla başa çıkmak durumundalar. Porter Novelli, sunduğu dört ayrı medya eğitimi modülüyle, müşterilerini farklı kanalları avantajlarına olacak biçimde nasıl kullanacakları ve paydaşlarla ilişkilerini güçlendirecek bilgileri nasıl verecekleri konusunda eğitiyor.

Yönetimsel Mesajlar
Üst düzey yöneticileri mesaj geliştirme ve iletmede uzmanlaşma, kurumsal pozisyonu yönetme, finansal sonuçları açıklama, içgörü sunma ve iyi günde kötü günde medyayla birlikte çalışma konularında eğitiyoruz.

Fuar Desteği
Bir fuarda paylaşılan bilgiler, birkaç dakikada kamusal alana dahil olabiliyor. Porter Novelli, müşterilerini stantta röportaj verme, beş dakikalık röportajlarda ustalaşma, çok yakından çekilen fotoğraflara hazırlıklı olma ve ayaküstü röportajları ilişkiye çevirme konularında eğitiyor.

Ürün Lansmanları
Müşterilerimize en başta rekabetçi farklılaşmayı sağlayacak ve "Ben de" kıyaslamalarını ortadan kaldıracak bağlam ve içeriği yaratmada yardımcı oluyoruz. Gecikmelerin yönetimine yönelik teknikleri paylaşıyor, ürün özelliklerini medyanın dilinde anlatmak suretiyle ilgili ürünleri benzerlerinden farklı kılmada müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

Sosyal Ağ Oluşturma
Müşterilerimizi geleneksel medya süzgecini göz ardı etmenin ne zaman uygun olacağı konusunda eğitiyoruz. Onlara e-posta üzerinden röportajın nasıl yapılacağını, ambargolar ya da gizlilik sözleşmeleri olmadan çalışan bir dünyanın nasıl anlaşılacağını, günlük diyalogların nasıl kusursuz hale getirilebileceğini ve Twitter, blog takipleri, eklentiler aracılığıyla nasıl bağlantıda kalınacağını öğretiyoruz.

Gerçek Zamanlı İtibar Yönetimi
Porter Novelli'nin Gerçek Zamanlı İtibar Yönetimi hizmeti, güçlü kriz danışmanlığını dijital ve sosyal medya uzmanlığıyla birleştiriyor. Kurumsal ilişkiler ve sosyal medya uzmanlarından oluşan entegre ekibimiz, krizleri planlamak ve bu gelişmeleri hem online hem de offline ortamda yönetmek için hızla harekete geçmek amacıyla üst düzey kurumsal iletişimcilerle birlikte çalışıyor. Hassasiyet Denetimleri, Krize Hazırlık, Erken Uyarı İzleme ve İtibarı Geri Kazanma dahil pek çok geleneksel ve dijital stratejiden yararlanarak, müşterilerimize olumsuz vakaların potansiyel zararlarına hazırlıklı olmak, tepki göstermek ve bu etkileri azaltmak konularında yardımcı oluyoruz.

İrtibat


Serpil Güzel Ün
Müşteri Direktörü

serpilg@marjinal.com.tr
0 212 219 29 71