Haberler / TÜSİAD Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
20.09.2018

Bültene ait dosyalar

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL BİLECİK:
“YENİ EKONOMİK PROGRAMIN SOMUT SONUÇLARA HIZLA ULAŞMASINI DİLİYORUZ”

 
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program gerçekçi hedefler içermektedir. Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz. Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.
 
Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir. Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere, tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır. Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir.
 Ayrıca eşzamanlı olarak:
• Mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı, 
• Sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması, 
• Yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi, 
• Ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir.
İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomik Program'ın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.
 


  Share  Paylaş
TÜSİAD
Hakkında
TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri; Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. TÜSİAD odak alanına giren konularda son 10 yıl içerisinde 120 rapor yayımlamış, son 5 yılda 300’e yakın görüşoluşturmuş, 2,500’den fazla etkinlik gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda BusinessEurope, OECD-BIAC ve B20 ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.