Haberler / TÜSİAD Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
07.03.2019

Bültene ait dosyalar

TÜSİAD'DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI:

TÜSİAD: 21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız.


İnsanların cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalması bir ülkeyi içten içe zayıflatır; devletin, toplumun, ailenin ve bireyin yaşamının sağlıklı sürmesini engeller.
 
Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliğinin esas olduğuna inanıyoruz. Bu bir demokrasi, toplumsal refah ve ulusal onur konusudur.
 
21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasi, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumsal cinsiyet eşitliği uluslararası kurumlar ve hukuk tarafından açıkça tanımlanmış olup, coğrafi, kültürel ve dini unsurlara göre farklılık göstermemektedir. Bu konuda dünya gerçekleri ve veriler herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktır.
 
Kadına şiddete karşı yasalar eksiksiz hayata geçmeli
 
Kadınların çağımızda hala devam eden şiddete maruz kalmalarını önlemek tüm dünya gibi ülkemiz için de önemli bir mücadele alanı. Bu mücadelenin kazanılması için yasaların ve şiddete sıfır tolerans anlayışının eksiksiz hayata geçmesini diliyoruz.
 
Mevcut yasalardaki eşitlik ilke ve düzenlemelerinin gerçek hayata yansımasını sağlamalıyız. Bu amaçla politika ve eylemlerin etkili uygulanması için kesintisiz çaba sarf edilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
“Tek kanatla geleceğe uçamayız.” 
 
Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımız bir Türkiye'nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.
 
Kadınların ve erkeklerin gücünü hayata eşit katabilmeliyiz.
 
Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; “Tek kanatla geleceğe uçamayız.” 

  ***
 
TÜSİAD toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirmiş ve bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmıştır. 2017-2019 döneminde odaklanılan projeler özetle şöyledir:
 
  • Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ne 2015'ten bu yana destek;
 
  • “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”mizin Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, Türkiye Halka İlişkiler Derneği, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve Kurumsal İletişimciler Derneği ile yaygınlaştırması;
 
  • “TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projemizde Senarist-Bir, Oyuncular Sendikası, Reklamverenler Derneği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği ve yönetmenlerin katılımıyla çalışmalar;
 
  • İş-aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında kurumsal çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin (kreşlerin) yaygınlaştırılması konusunda TÜSİAD, AÇEV ve PwC işbirliğiyle rapor ve savunu çalışmaları.
 
 
 


  Share  Paylaş
TÜSİAD
Hakkında
TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri; Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. TÜSİAD odak alanına giren konularda son 10 yıl içerisinde 120 rapor yayımlamış, son 5 yılda 300’e yakın görüşoluşturmuş, 2,500’den fazla etkinlik gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda BusinessEurope, OECD-BIAC ve B20 ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.