Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
06.03.2019

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 303. sayısı çıktı!
 
Toplumsal Tarih; Mart 2019'da "Mihri: İstanbul'dan New York'a "Bir Kadın Ressamın Portresi" başlıklı özel bir dosyayla, Türkiye'nin büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği İkinci Meşrutiyet'ten erken Cumhuriyet yıllarına uzanan dönemde ressam ve eğitimci kimliğiyle kadınların toplumsal hayattaki artan görünürlüğünün bir simgesi olan Mihri Hanım'ın hayatını ele alıyor.
 
Gizem Tongo ve Özlem Gülin Dağoğlu'nun ortak editörlüğü ve makale katkılarıyla hazırlanan dosya, Ahu Antmen ve Fatma Ürekli'nin de katkılarıyla Roma, Paris, İstanbul ve New York arasında kozmopolit ve çokkültürlü bir ortamda yetişen ve resimlerini üreten Mihri Hanım'ın sanat tarihi araştırmalarında sıklıkla romantikleştirilip, sansasyonel ve trajik bir efsaneye dönüştürülen hayatı hakkındaki yerleşik bilgileri sorgulamayı hedefleyen makalelerden oluşuyor.
 
Toplumsal Tarih'in bu ayki sayısının dosya dışındaki sayfalarında da müzik tarihi alanına giren iki makale dikkat çekiyor. Namık Sinan Turan'ın makalesi, Osmanlı/Türk müziğinde modernleşmenin ve bireyselleşmenin en önemi temsilcilerinden biri olan Şerif Muhiddin Targan'ın sanatına ve Doğu-Batı karşılaşması ekseninde şekillenen kimliğine, Bilen Işıktaş'ın Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitabı üzerinden bakıyor. Gönül Paçacı Tunçay'ın makalesi ise Türkiye'de müzik yayıncılığı alanında önemli bir yeri olan Şamlı İskender'in İkinci Meşrutiyet yıllarında yayımlamaya başladığı bir nota serisi olan Müntehabât dizisinden örnekler sunuyor ve toplumsal hayattaki değişimlerin bu yayınlara nasıl yansıdığını gösteriyor.
 
Sinan Yıldırmaz'ın makalesi, Şubat 1947'de yapılan muhtarlık seçimleri sırasında küçük bir köyde meydana gelen ancak hızla ulusal bir “hadise” niteliği kazanan bir köylü mücadelesini gündeme getiriyor. Yıldırmaz, “Arslanköy Olayı”nı, DP-CHP çekişmesinin ötesine geçerek 1946-1950 döneminde aşağıdan gelişen toplumsal ve siyasal mücadelelerin bir parçası olarak görmemiz gerektiğine işaret ediyor ve bu yıllara dair yeni bir tarihsel anlatı geliştirmenin gerekliliğini gösteriyor. Kerem Hocaoğlu ise 1973 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adaylarını ve öne çıkardıkları konuları tartışıyor.
 
Alanlarında birçok önemli esere imza atmış olan ve geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz iki değerli tarihçinin anısına kaleme aldıkları yazıları ile Alim Arlı, Kemal Kapat'ın; Melek Delilbaşı ise Elizabeth Zachariadou'nun yaşamları ve eserleri hakkında detaylara yer veriyorlar.
 
Murat Cankara, Osmanlı'da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu ay Karamanlıca, yani Yunan harfleriyle Türkçe çıkan Anatol Ahteri (Doğu Yıldızı) dergisinde yer alan Amerika Kadınları başlıklı yazıyı Amerikan yaşam tarzına ve kültürüne yönelik merakla 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı toplumunda kadın hareketleri ve tepkisel erkek defansından izler taşıyan bir bağlamda aktarıyor. Emel Seyhan ise her ay hazırladığı köşesinde Osmanlı basınında 100 yıl önce üzerinde durulan haberleri aktarmaya devam ediyor.

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal PorterNovelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.