Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
01.02.2019

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 302. sayısı çıktı
 
Toplumsal Tarih, geçen ay yenilenen kapak tasarımının ardından şubat ayında okuyucularını yeni iç tasarımıyla ve "Cihan Harbi, Mütareke ve İşgal" başlıklı özel bir dosyayla karşılıyor. Devlet-toplum ilişkilerinin şekillendirilmesinden, kamu politikalarına ve toplumsal cinsiyet rejimine kadar birçok alanda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın yıkıcı ve dönüştürücü sonuçlarıyla günümüzde bile yüzleşiyor olduğu Cihan Harbi ile Mütareke ve işgal yıllarına uzanan dönemi ele alıyor.
 
Sinan Yıldırmaz ve Erol Ülker'in ortak editörlüğünün yanı sıra makale katkılarıyla hazırlanan dosya Alp Yenen, Alptuğ Güney, Tuba Demirci ve Erol Köroğlu ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan Mütareke ve işgal yıllarına uzanan dönemde yaşanan deneyimi çeşitli boyutlarıyla ele alırken, dönemin tarihyazımını da tartışmaya açıyor. Tarih Vakfı ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin işbirliğiyle Kasım 2018'de düzenlenen “Cihân Harbi'nin Sonu, Devrimler ve Tarih Yazımı” başlıklı toplantının bir ürünü olan bu dosyanın gelecek aylarda kitaplaştırılması da hedefleniyor.
 
Mete Tunçay'ın dosya dışındaki sayfalarda yer alan Bir Yol Ayrımında Kalan Komünist Hareket başlıklı yazısıyla Komintern'in 1922 ve 1923 yıllarındaki plenum'larında Türkiye'ye ilişkin alınmış kararları aktarıyor. Ahmet Akşit, Karagöz'de Kadınların Yeri ve Mizaha Katkıları başlıklı makalesinin ikinci bölümünde Karagöz oyunlarında kadınların yeriyle müstehcenlik ilişkisini tartışıyor. Turhan Kaçar'ın Antik Çağ'ın Son Büyük Savaşı başlıklı makalesi Sâsâni-Roma savaşlarının önemi ve sonuçlarıyla birlikte, Kudüs'ün tarih boyunca oynadığı önemli role değiniyor. Murat Bilgili ise; İsmail Hüsrev Tökin'in Sovyet Rusya Anıları başlıklı makalesiyle hem Tökin'in hayatına hem de Cumhuriyet tarihi ile Türkiye'deki komünist hareketin geçmişine dair ilginç ayrıntılar aktarıyor.

Alanlarında birçok önemli esere imza atmış olan ve geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz üç Osmanlı-Türkiye ve Orta Doğu tarihçisinin anısına kaleme aldıkları yazıları ile Şevket Pamuk, Roger Owen'in; Tufan Buzpınar, Butrus Abu Manneh'nin ve Elias Kolovos ile Gülsün Ayvalı Aksoy ise Elizabeth Zachariadou'nun yaşamları ve eserleri hakkında detaylara yer veriyor.
 
Murat Cankara, Osmanlı'da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu ay Ermeni harfleriyle Türkçe çıkan süreli yayınlardan biri olan Hüsn-i Niyet dergisinde yer alan Patrik Mateos İzmirliyan konulu yazı üzerinden dönemin Abdülhamid siyasetini aktarıyor. Emel Seyhan ise her ay hazırladığı köşesinde Osmanlı basınında 100 yıl önce üzerinde durulan haberleri aktarmaya devam ediyor.

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.