Haberler / Tarih Vakfı Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
04.09.2018

Bültene ait dosyalar

Toplumsal Tarih dergisinin 297. sayısı çıktı!

Toplumsal Tarih, Eylül 2018 sayısında Tarih Vakfı'nın yürüttüğü 11 ortaokul ve liseden 127 öğrenci ve 32 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen “Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” adlı projeden önemli bir seçkiyi okuyucuyla buluşturuyor.  

Tarih eğitiminin toplumsal barışa hizmet edecek bir anlayışla yürütülmesini en temel gündemi olarak benimseyen Tarih Vakfı, uzun zamandır ders kitaplarının incelenmesi ve öğrencilerin geçmişteki siyasi ve toplumsal olaylara eleştirel bir perspektiften bakabileceği ortamların hazırlanması yönünde çeşitli çalışmalar yapıyor. Toplumsal Tarih'in Eylül 2018 sayısı, bu bakımdan örnek teşkil edebilecek bir projenin sonuçlarını okuyucularıyla paylaşıyor.

11 ortaokul ve liseden 127 öğrenci ve 32 öğretmenin katılımıyla yürütülen “Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” adlı proje, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bir dizi atölye çalışmasının ardından, projeye katılan gençlerin kendi seçtikleri Türkiye tarihini ilgilendiren “yakıcı bir konu” ile ilgili yaptıkları sunumlarla sona erdi. Fırat Güllü, Nalan Balcı ve Zeynep Adıgüzel'in hazırladığı dosya, bu sunumlardan yapılan bir seçkiyi ve projenin öğrenci ve öğretmenlere katkısıyla ilgili genel bir değerlendirmeyi içeriyor.

Dosya dışındaki sayfalarda yer alan Mithat Vural'ın “1940'lar Türkiyesi'nde ‘Komünist' Aramak” başlıklı makalesi Ankara Üniversitesi Dil-Tarih hocalarının tasfiyesi olayı üzerinden döneme hakim olan anti-komünist histeriyi tartışıyor.

“Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde Hangi Heyeti Ağırlıyor?” başlıklı makalesinde Suat Mertoğlu, Mustafa Kemal'i Çanakkale'de ziyaret eden çeşitli heyetlere dair literatürdeki karmaşayı bu toplantılar sırasında çekilen resimleri deşifre ederek gideriyor.

Yirminci yüzyıl başında imparatorlukta Kürtler ve Ermenilerin statülerinin nasıl algılandığını gösteren bir basın tartışması, Beyiz Karabulut'un “Hetawî Kurd'de Xelîl Xeyalî'den Arşak Çobanyan'a Cevaplar” başlıklı makalesinde konu ediliyor.
Sinem Erdoğan İşkorkutan'ın “Kimmiş Bu Tulumcular?” başlıklı yazısı, Osmanlı şenlik alanlarında gösteriler yapan ve gerektiğinde yolu açan tulumcular hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.

“On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Delilik ve Delilerin Tarih Yazımındaki Kısıtlı Yeri” başlıklı makalesinde Burcu Belli, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında akıl hastaları ve psikiyatriye bakışındaki yavaş dönüşümü tartışıyor.
Zerrin İren Boynudelik, Emine Önel Kurt ve Çağla Ormanlar Ok, “Resimde Kılık Kıyafet” başlıklı köşelerinde bu ay perukları konuk ediyorlar.

Edhem Eldem, L'Illustration'un 12 Mayıs 1877 tarihli nüshasından derginin ressam ve muhabirlerinin Osmanlı-Rus Savaşı'nın sürdüğü bölgelerden ilettikleri yazı ve görüntüleri aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor. “Osmanlı'da Gayrimüslim Basından” başlıklı köşemizde ise Selim Tezcan, Osmanlı Filistini'ndeki İbranice basını ve Ha-Ahdut gazetesini tanıtıyor.

 
İlgili Kişi:       
Merve Aydın
Marjinal Porter Novelli              
0212 219 29 71
mervea@marjinal.com.tr
 
www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu'nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı'nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı'nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye'de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 


  Share  Paylaş
Tarih Vakfı
Hakkında
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.