Haberler / Özyeğin Üniversitesi Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
10.04.2018

Bültene ait dosyalar

Sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınma için benzersiz bir kaynak

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı'nın kırsal kalkınma yolculuğu “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabıyla devam ediyor. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı'nın 2009 yılından bu yana yerel ve kırsal kalkınma alanında edindiği deneyimin bir ürünü olan “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” isimli kitap, okuru yeni bir kalkınma paradigmasını tartışmaya davet ediyor. Özyeğin Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitap, üretici örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, politika yapıcılar ve sahadaki uygulayıcılar için işlevsel bir kaynak oluşturuyor.

Türkiye için uygulanabilir bir kırsal kalkınma modeli yaratma hedefini benimseyen Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 2009 yılından bu yana Bitlis ve Kilis köylerinde saha çalışmalarını ve yerele dair politika önerilerini kapsayan “Kırsal Kalkınma Programı”nı yürütüyor. Programın eğitim ayağında dört yıldır sürdürülen “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı” çerçevesinde çok sayıda akademisyen uzmanlık alanlarında eğitim verirken, üretici temsilcileri de deneyimlerini aktardılar. Bu eğitim programlarında ele alınan konular, “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabında derlendi.

Tarımdaki nüfusun azalışı, gıda güvencesi ve egemenliği, işsizlik ve bölgeler arası derinleşen eşitsizlik sorunlarına işaret eden bu kitap, Türkiye'nin hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına olan ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Okura teoriyle pratiğin harmanlandığı zengin bir kaynak sunan “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabı dört ana başlıkta toplanan 24 makale ve röportajı içeriyor. Kitabın ilk bölümü “Yerel ve Kırsal Kalkınmanın Kavramsal ve Tarihsel Temelleri” başlığını taşıyor. “Tarımsal Dönüşüm ve Etkileri” konusuna odaklanan ikinci bölümde ise kırın dönüşüm süreçlerinin dünü-bugünü ve toplumsal yapıda yarattığı etkiler etraflıca değerlendiriliyor.

Üçüncü bölümde yerel ve kırsal kalkınmada örgütlenme ve iş modellerine yer veriliyor. Bu bölümde üretici örgütleri mercek altına alınıyor, örgütlenmenin önündeki engeller, fırsatlar ve olası sonuçlar değerlendiriliyor. Kitabın son bölümünde yer alan yerel ve kırsal kalkınma programlarında etki analizi konusu literatürdeki önemli bir boşluğa dikkat çekme amacını taşıyor.

Yerel ve kırsal kalkınma konusunda gerekli operasyonel bilginin üretildiği ve bir araya getirildiği bir mecra olarak “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının editörleri Faik Gür ve Murat Bayramoğlu beklentilerini şöyle özetliyor: “Hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına ve pratiğine ihtiyacımız var. Bu kitabı eyleyişleri ve yazılarıyla var eden bilim insanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin ve sahadaki uygulayıcıların ortaklaştığı nokta, ihtiyacımız olan yeni bir kalkınma paradigmasını okurla tartışma çabasıdır. Umarız bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler, uygulayıcılar, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanları için yararlı olur.”

 
 
İletişim:
Ayşe Ekin Gündüz
Marjinal Porter Novelli
T: 0212 219 29 71
M: 0533 921 43 53
ayseg@marjinal.com.tr

 
Özyeğin Üniversitesi hakkında:
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde son altı yıldır ilk 10'da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86'sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy'de bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.
www.ozyegin.edu.tr
 

 
 
 


  Share  Paylaş
Özyeğin Üniversitesi
Hakkında
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde son altı yıldır ilk 10'da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86'sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy'de bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor. www.ozyegin.edu.tr