Haberler / ÖDED Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
06.03.2018

Bültene ait dosyalar

Kamu tahsilatlarında ödeme ve elektronik para kuruluşları dönemi başlıyor
 
Kamu kurumlarındaki tahsilat ve ödeme işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılabileceğine ilişkin tebliğin Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte kamu tahsilatlarında yepyeni bir dönemin kapısı aralandı. Tebliği değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Son derece yerinde bir karar. Böylece kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönemi başlatacağız” dedi.
 
Ödeme ve Para Kuruluşları Derneği (ÖDED), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan hazırlık neticesinde, kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılacağına dair açık hükmün eklendiği "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmî Gazete'de yayınlandı.
 
“Kamu tahsilatlarında bankalar ve PTT ile aynı statüde hizmet verebileceğiz”
“Bu tebliğ ile birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kamu kurumlarının tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesine dair entegrasyon sürecinde önemli bir eşik geçilmiştir” diyen ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Artık kamu tahsilatlarında bankalar ve PTT ile aynı statüde hizmet verebileceğiz. Böylelikle kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönem başlıyor. Kamu ödemelerinde bankacılıkla tanışmamış 26.4 milyon birey, 2.7 milyon KOBİ ve 1.8 milyon esnafa çok daha kolay ve erişilebilir hizmet sunacağız.”
 
İşte tebliğ kapsamına giren o kurumlar
"Kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.yi ve yurtiçinde yerleşik bankalar aracılığıyla olmak koşuluyla ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını da kullanabilir” denilen tebliğin kapsamına giren kurumlar ise şöyle:
 
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları  ile bu maddede sayılan kurumların; bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

 
İlgili Kişi:
Ayşe Ekin Gündüz
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
ayseg@marjinal.com.tr

 
Ödeme ve Elektronik Para Derneği hakkında
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)'e ödeme veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni başvurusunda bulunan veya alan mobil operatörler, mobil ödeme aracı şirketler, ödeme servis sağlayıcılar, uluslararası para transferi şirketleri ve fatura ödeme şirketleri üye olabilmektedir. Dernek, Türkiye'de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye'yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedeflemektedir.

 

 
 
 
 


  Share  Paylaş
ÖDED
Hakkında
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)’e ödeme veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni başvurusunda bulunan veya alan mobil operatörler, mobil ödeme aracı şirketler, ödeme servis sağlayıcılar, uluslararası para transferi şirketleri ve fatura ödeme şirketleri üye olabilmektedir. Dernek, Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye’yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedeflemektedir.