Haberler / TÜSİAD Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
26.12.2018

Bültene ait dosyalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal, Etik ve İnsani Sorumluluktur
 
TÜSİAD tarafından düzenlenen seminerde özel sektör daha güvenli bir çalışma hayatı için iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarılı uygulamalarını paylaştı.
 
TÜSİAD “Güvenli İş-Sürdürülebilir Gelecek: İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı bir seminer düzenledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt'un katılımıyla düzenlenen seminerde şirketlerin iş sağlığı ve güvenliğinde başarılı uygulamalarını anlattığı bir deneyim paylaşımı oturumu da gerçekleşti.
 
Seminerin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası konuşmasında şu sözlere yer verdi:  
 
İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına doğrudan etkisi nedeniyle çalışma ortamının en duyarlı konusudur; kurumsal, etik ve insani sorumluluktur. TÜSİAD uluslararası standartlarla uyumlu bir iş sağlığı ve güvenliği ortamı için her zaman sorumluluk alan bir iş dünyası temsil örgütüdür. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde Sosyal Politika ve İstihdam konularını içeren ve alt başlıkları arasında İş sağlığı ve güvenliğinin de olduğu 19. Başlığın açılması gereğini her fırsatta vurgulamaktayız. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme giderek daha yaygın hale geldikçe ve işlerin yapış biçimini değiştirdikçe, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hem kolaylaştırıcı hem de riskleri kontrol etmeye yönelik boyutlar gündeme geliyor. Çok yakın gelecekte dijital dönüşüm iş sağlığı ve güvenliğinde daha etkin izleme ve önleme imkanlarını da beraberinde getirecek. Bu imkanları daha güvenli bir çalışma hayatı için fırsata çevirmek durumundayız.”
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için öncelikli olarak işverenlerimizin bu konu üzerinde gösterecekleri özen ve hassasiyet önem arz etmekte. Çalışma hayatında standartları yükseltmek için çalışan ve işveren örgütleri başta olmak üzere bütün taraflarla sosyal diyalog kapılarını daima ardına kadar açık tutuyoruz. Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde işverenlere sadece teknik anlamda değil finansal anlamda da destekler sağlıyoruz. Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde yürütülen faaliyetler sonucunda hedefimiz olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının ve güvenli davranış bilincine sahip çalışanların yer aldığı bir çalışma hayatı oluşturabileceğimize inancımız tamdır. Amacımız bu süreci tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek en kısa sürede tamamlamaktır.”
Seminerde “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Şirket Uygulamaları” oturumu gerçekleşti. Oturumda B/S/H Ev Aletleri İş Güvenliği Birimi Sorumlusu Ezgi Aktürk Bayram, Man Türkiye İşyeri, Hekimi Dr. Kemal Yıldırım, Tofaş Çevresel Sistemler Uzmanı Ezgi Şengörenoğlu ve Türk Traktör İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selim Arun şirketlerindeki uygulamaları ve dijital teknolojileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda süreçlerine nasıl dahil ettiklerini aktardılar. Konuşmacılar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda rekabet olmaksızın şirketlerin birbirleriyle deneyim paylaşımının ve işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladılar.  
 


  Share  Paylaş
TÜSİAD
Hakkında
TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri; Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. TÜSİAD odak alanına giren konularda son 10 yıl içerisinde 120 rapor yayımlamış, son 5 yılda 300’e yakın görüşoluşturmuş, 2,500’den fazla etkinlik gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda BusinessEurope, OECD-BIAC ve B20 ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.