Haberler / İş GYO Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
07.12.2016

Bültene ait dosyalar

İş GYO'nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,34 olarak güncellendi
 
2012 yılı itibariyle Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından 5 Aralık 2016'da yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “%93,41” notu (10 üzerinden 9,34) ile derecelendirildi.
 
Raporda bu notun taşıdığı anlam uyarınca İş GYO, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış, tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuştur ve düzenli şekilde sürdürülmektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve bu riskler aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en akil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir, yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı İş GYO, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en üst düzeye çıkarılmaya hak kazanmıştır.
 
SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibarıyla dağılımı ise şöyledir:

 
Ana Bölümler Ağırlık                  Alınan Not
Pay Sahipleri                              25% 91,49
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 25% 98,46
Menfaat Sahipleri                       15% 95,66
Yönetim Kurulu                          35% 90,21
Ortalama Derecelendirme Notu 93,41
           
Kurumsal yönetim derecelendirme notları, şirketlerin pay ve menfaat sahiplerine verilen önem, kamuyu zamanında ve doğru aydınlatma faaliyetleri, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kredibilitesi, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkiler çerçevesinde değerlendiriliyor. Saha tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na www.isgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir.
 
İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İş GYO, olarak vizyonumuz; gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra iş yapış biçimimiz, organizasyon yapımız, kurumsal değerlerimiz ve yönetim anlayışımızla sektöründe küresel ölçekte örnek bir kurum olmayı içermektedir. Bu not, İş GYO'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucu olarak şekillendi. Şirketimiz, her alanda olduğu gibi, kurumsal yönetim alanında da en iyi uygulamaların takipçisi olacaktır.”
 

İlgili Kişi
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli
ceylann@marjinal.com.tr
0212 219 29 71 - 0533 927 23 94
 
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında
1999 yılında T. İş Bankası A.Ş.'nin sermayedarlığı ile kurulan ve aynı yıl içinde halka arzını tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Değişimin mimarı olarak yola çıkan İş GYO, yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek çağdaş insana ve kentlere yakışan mekanlar oluşturmaktadır. Tüm çalışmalarında istikrarlı büyüme ve yüksek karlılık ilkesiyle ve hissedarları için yarattığı değeri sürekli kılmak misyonuyla hareket etmektedir. İş GYO'nun ağırlıklı olarak ticari gayrimenkullerden oluşan portföyü lokasyon, gayrimenkul tipi ve sektör bazında çeşitlendirilmiştir. Şirketin portföy yatırımlarının değer bazında yaklaşık % 47'si ofis, % 1'i otel, %17'si Alışveriş Merkezi & Hipermarket, % 4'ü Arsa, % 29'u Projeler ve %2'si Para ve Sermaye Piyasası Araçları şeklindedir. İş GYO, portföyü içinde yer alan ve 2013 Ağustos ayı itibariyle yaşanmaya başlayan Çınarlı Bahçe Tuzla projesinin, inşaatı devam eden Teknoloji ve Operasyon Merkezi, Kartal Manzara Adalar ve İzmir Ege Perla projelerinin yanı sıra, Nef birlikteliğiyle hayata geçirilen Topkapı İnistanbul projesinin de geliştiricisidir. Ticari gayrimenkul sektöründe İş Kuleleri Kompleksi, Kanyon AVM, Ankara İş Kulesi, Maslak Binası, Ankara Merkez, Ankara Kızılay, Sirkeci ve Antalya Banka Hizmet Binaları, Taksim Ofis Lamartine, Real Hipermarket, Mallmarine AVM, Marmara Park AVM, Kapadokya Lodge Otel portföyünde yer alan gayrimenkullerdir. Daha fazla bilgi için http://www.isgyo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


  Share  Paylaş
İş GYO
Hakkında
1999 yılında T. İş Bankası A.Ş.'in sermayedarlığı ile kurulan ve aynı yıl içinde halka arzını tamamlayarak İMKB'e işlem görmeye başlayan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş bir portföy yönetim şirketidir. Değişimin mimarı olarak yola çıkan İş GYO, yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek çağdaş insana ve kentlere yakışan mekanlar oluşturmaktadır. Tüm çalışmalarında istikrarlı büyüme ve yüksek karlılık ilkesiyle hissedarları için yarattığı değeri sürekli kılmak misyonuyla hareket etmektedir. İş GYO'un ağırlıklı olarak ticari gayrimenkullerden oluşan portföyü; lokasyon, gayrimenkul tipi ve sektör bazında çeşitlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için http://www.isgyo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.