Haberler / Manpower Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
27.03.2018

Bültene ait dosyalar

İç Anadolu'daki işverenler nisan-haziran döneminde kayda değer istihdam artışı bekliyor
 
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre İç Anadolu'daki işverenler nisan-haziran dönemi için istihdamda kayda değer bir artış bekliyor. İç Anadolu'daki işverenler ikinci çeyrekte +%13 net istihdam görünümü öngörüyor.
 
ManpowerGroup'un 2018'in 2. çeyreğine dair 1.003 işverenle yaptığı İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, işverenlerin 2018 yılının ikinci çeyreğinde +%13 Net İstihdam Görünümü bildirdiği İç Anadolu bölgesinde, nisan-haziran dönemi için istihdamda kayda değer artış öngörülüyor. Diğer yandan, işe alım planları, 2018'in  birinci çeyreğine göre yüzde 4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5 puan geriliyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında beş bölgeden üçünde işverenler, işe alım planlarının güçlendiğini bildiriyor. 
 
İkinci çeyreğin en güçlü istihdam görünümü Marmara'da
İşverenler, beş bölgenin tamamında 2018 yılının 2. çeyreğinde istihdam seviyesinde artış öngörüyor. En güçlü istihdam piyasası, Net İstihdam Görünümü +%23 seviyesinde olan Marmara bölgesinde tahmin ediliyor. Ege'de işe alım planları +%20 ile olumlu seyrini korurken, Karadeniz ve İç Anadolu'da işverenler sırasıyla +%15 ve +%13'lük istikrarlı istihdam artışı öngörüyor. En zayıf bölgesel görünümü, +%10 ile Akdeniz bölgesi bildiriyor.
 
Önceki çeyreğe göre, beş bölgenin dördünde işverenler daha güçlü işe alım beklentileri bildiriyor. Egeli işverenler yüzde 11 puanlık önemli bir artış bildirirken Akdenizli işverenlerin görünümü yüzde 7 puan güçleniyor. Marmara'da işverenler yüzde 5 puanlık mütevazı bir artış bildirirken, Karadeniz için görünüm yüzde 4 puan artıyor. Bununla birlikte, İç Anadolu'da işverenler yüzde 4 puanlık hafif bir düşüş bildiriyor.

 
  Net İstihdam Görünümü (%)
Ege 20
Karadeniz 15
İç Anadolu 13
Marmara 23
Akdeniz 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geçen yılın aynı dönemine göre, beş bölgeden üçünde işverenler, daha güçlü görünüm bildiriyor. Ege ve Marmara bölgelerinde sırasıyla yüzde 14 ve 12'lik kayda değer bir artış bildiriliyor. Diğer yandan Akdeniz için görünüm yüzde 9 puan artarken Karadeniz'deki işverenler de yüzde 3 puanlık bir iyileşme bildiriyor. Ancak İç Anadolu'da yüzde 5 puanlık hafif bir düşüş bildiriliyor.
 
Türkiye'deki işverenlerin 2018'in 2. çeyreğine ilişkin istihdam beklentisi güçlü
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türk işverenler önümüzdeki nisan-haziran dönemi için güçlü işe alım beklentileri bildiriyor. İşverenlerin yüzde 28'i istihdamda artış beklerken yüzde 5'i azalma öngörüyor ve yüzde 63'ü de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Bunun sonucunda net istihdam görünümü +%23'ü gösteriyor. Veriler mevsimsel dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlandığında görünüm +%16'yı gösteriyor. İşe alım planları önceki çeyreğe göre yüzde 3 puan iyileşirken, 2017'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 5 puan artıyor. Önümüzdeki üç ayda 11 sektörün ve beş bölgenin tamamındaki işverenler, istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. İstihdam görünümleri önceki çeyreğe göre dokuz sektörde ve dört bölgede güçleniyor. 2017'nin aynı dönemine göre ise 11 sektörün tamamında ve dört bölgede istihdam görünümleri artıyor.
 
Manpower Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Türkiye 2017'yi ihracat ve genel üretim artışı anlamında pozitif tamamladı. Ek büyüme ve yatırımlarla aynı trendin 2018'de de devam etmesi yönünde bir beklentimiz vardı. Araştırmamızın da işaret ettiği üzere, istihdam beklentilerinin bu çeyrekte de artmaya devam etmesi bu konuda yanılmadığımızı gösterdi. Ayrıca ilaç sektöründeki yatırımların artarak devam etmesinin kalifiye insan kaynaklarına duyulan ihtiyacı artırabileceğini ve dolayısıyla bu sektördeki pozitif istihdam trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ek olarak, elektrik, gaz ve su hizmetleri sektörü de Türkiye'nin büyümekte olan sektörlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu sektörde de büyüme hızının artacağını tahmin ediyoruz.”
 
İlaç sektörü üç çeyrektir zirvede
11 sektörün tamamında işverenler, 2018'in 2. çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. ilaç ile elektrik, gaz ve su sektörlerinde, sırasıyla +%29 ve +%25 net istihdam görünümüyle, sağlıklı istihdam artışı öngörülüyor. İnşaat sektörü işverenleri de, +%21'lik bir görünüm ile aktif bir işe alım hızı bildirirken, üretim sektörü +%20'lik bir işe alım hızı bildiriyor. İstihdam görünümü +%18 seviyesinde olan tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörü işverenleri, istikrarlı bir istihdam artışı bekliyor. Diğer yandan, hem finans, sigortacılık, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörleri hem de madencilik sektöründe işverenler +%17 istihdam görünümü bildiriyor. Bu arada, en zayıf görünümü +%7 ile restoran ve otelcilik sektörü işverenleri bildiriyor.
 
Önceki çeyreğe göre 11 sektörün dokuzunda işe alım planları güçleniyor. İnşaat sektöründe yüzde 13 puanlık önemli bir iyileşme kaydedilirken, restoran ve otelcilik sektöründeki işverenler yüzde 11 puanlık bir artış bildiriyor. Elektrik, gaz ve su sektörleri ile üretim sektörü işverenleri yüzde 10 puanlık iyileştirme bildirirken; ulaştırma, depolama ve iletişim sektörü işverenleri, yüzde 6 puanlık bir artış bildiriyor. Bununla birlikte, hem finans, sigortacılık, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörleri hem de toptan ve perakende ticaret sektöründe işe alma beklentileri değişmiyor.
 
Görünümler, geçen yılın aynı dönemine göre 11 sanayi sektörünün tamamında iyileşiyor. İnşaat sektöründe yüzde 21 puanlık keskin bir artış kaydedilirken, üretim sektöründeki işverenler yüzde 11 puanlık önemli bir artış bildiriyor. Ulaştırma, depolama ve iletişim sektörleri yüzde 9 puanlık bir artış gösterirken; tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörleri, elektrik, gaz ve su sektörü, restoran ve otelcilik sektörü ve ilaç sektörü olmak üzere dört sektörde yüzde 8 puanlık artış kaydediliyor.
 
 
 
  Net İstihdam Görünümü (%)
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 18
İnşaat 21
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri 25
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler 17
Üretim 20
Madencilik 17
Kamu ve Sosyal Hizmetler 15
Restoran ve Otelcilik 7
Ulaştırma, Depolama ve İletişim 14
Toptan ve Perakende Ticaret 16
İlaç 29
 
 
İlgili Kişi:       
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli               
0212 219 29 71
ceylann@marjinal.com.tr
 
ManpowerGroup Hakkında
Küresel iş gücü çözümlerinde lider bir kuruluş olan ManpowerGroup (NYSE: MAN), hızla değişen bir dünyada kurumların, kendilerine başarıyı getiren yetenekleri bulmasına, değerlendirmesine, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. 400.000'den fazla müşteriye yenilikçi çözümler geliştirerek, 3 milyondan fazla insanı çok çeşitli sektör ve alanlarda anlamlı ve sürdürülebilir işlerle buluşturur. Manpower®, Experis®, Right Management® ve ManpowerGroup® Çözümleri gibi uzman şirketlerden oluşan ManpowerGroup 70 yıldır, 80 ülke ve bölgedeki adaylar ve müşteriler için çok daha fazla değer yaratmaktadır. ManpowerGroup 2018 yılında, üst üste sekizinci defa Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek ve Fortune Dergisi tarafından En Çok Beğenilen Şirketler arasında gösterilerek, sektörünün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu teyit etmiştir. ManpowerGroup'un geleceğe nasıl güç verdiğini görmek için: www.manpowergroup.com

 


  Share  Paylaş
Manpower
Hakkında
Manpower Inc., 1948'den günümüze işgücü çözümleri sunan bir dünya lideridir. Manpower’ın 82 ülkeye yayılmış 4.000 ofisten oluşan şube ağı, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerle dünyanın en büyük çokuluslu şirketlerinden oluşan 400.000 müşterisinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktadır. 2003 yılından bu yana faaliyetlerini 7 şubesi ile Türkiye’de de sürdüren Manpower, şirketlere ve bireylere doğru karar verebilmeleri için kaynak sağlar, içgörü kazandırır; istihdam ve iş döngüsü sürecinin bütününü kapsayacak şekilde, seçme ve yerleştirme, dönemsel ve sözleşmeli personel temini, toplu işe alım, dış kaynak kullanımı ve yönetici araştırma alanlarında hizmet sunar. Manpower, toplam iş gücünde kalite ve verimliliği iyileştirerek üretkenliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, böylece müşterilerinin başlıca ticari faaliyetlerine yoğunlaşabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye pazarına sunduğu Manpower Professional markası altında Finans, Satış, Pazarlama ve Mühendislik alanlarında profesyonel yetenekleri yerleştirme hizmeti veren Manpower hakkında daha detaylı bilgiye www.manpower.com ve www.manpower.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.