Haberler / ÖDED Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
25.01.2018

Bültene ait dosyalar

Fintek ekosisteminde Avrupa'ya örnek olacak karar
 
Rekabet Kurumu, 11 Ocak'ta yayınlanan kararıyla ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişiminin önündeki engelleri kaldırdı, bankalar ile ödeme kuruluşlarının serbestçe çalışabilmesinin önünü açtı. Kararı değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Çok sevindirici bir gelişme ve Avrupa'da örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararı” dedi.
 
Rekabet Kurumu (RK) 7 Eylül 2017 tarihinde aldığı ve 11 Ocak 2018 itibariyle Resmî Gazete'de yayınlanan kararı ile ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişimlerini yasaklayan hükümlerin, bankalar arasındaki sözleşmelerden kaldırılmasına karar verdi. Ülkemizde ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve hizmet alanının genişlemesini sağlayacak bu karar, Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) yaptığı başvuru sonrasında alındı.
 
Rekabet Kurumu karar sürecinde, kart kuruluşu ve düzenleyici kurumların yanı sıra çok sayıda bankadan bilgi ve görüş istedi. Görüşüne başvurulan bazı bankaların, ödeme kuruluşlarının finansal hizmetlere yüksek katma değer sunacak potansiyele sahip olduklarını, kart kabul eden işletmelerin artmasıyla kart sahiplerinin hizmetlere kolaylıkla erişebildiklerini, tüketiciler açısından maliyetlerin düşeceğini ve rekabetin de olumlu yönde etkileneceğini değerlendirmeleri ise dikkat çekti.
 
“Bizler pazarı büyütmek için işbirliği yapılması gereken paydaşlarız”
Başvuruyu yapan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, kararı yorumladı. Eliaçık, “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ödeme hizmetine dair faaliyetlerini yürütmek üzere en az bir, genel uygulamada ise birçok bankayla çalışmak zorundadır ancak bunun da ötesinde zaten gönüllü olarak çalışma niyetindedir. Biz kendimizi Türkiye pazarını büyütmek ve bölgesel Fintek merkezi olmak için işbirliği yapılması gereken paydaşlar olarak görüyoruz. Bankalarla doğrudan rakip değiliz, onlarla işbirliği olanaklarını sürekli genişletmek istiyoruz ancak Bonus platformuna erişim konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Rekabet Kurumu'na gitmek zorunda kaldık. Karar çok sevindiricidir ve bu konuda Avrupa'daki örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararıdır. Ancak bir sonraki adım, kalıcı çözüm için sektörel rekabeti gözeten yeni yapıların kurulmasıdır” dedi.  
 
Rekabetle ilgili bazı engellerin kalkmasının, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını ve finansal sistemde köklerini daha derinlere salmasını sağladığını ifade eden Eliaçık, “Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, sektörün tam anlamıyla istenen iklime kavuştuğunu söylemek güç. Özellikle mevcut ortak platformlara erişimde güçlüklerin yaşanması, bazı finansal kuruluşların işbirliğine yeterince açık olmaması ve düzenlemelerin çağın koşullarına uygun şekilde güncellenememesi, kuruluşların potansiyellerini yeterince kullanamamalarına neden oluyor. ÖDED, bu gelişmelerin sağlanması yönünde çaba gösteriyor” diye konuştu.  
 
“Ülkemizdeki fintek sektörü global etkilere karşı koruyucu bir güç”
Günümüzde gerek bireylerin gerekse işletmelerin finansal hizmetleri yurtdışında yerleşik şirketlerden de kolaylıkla alabildiklerini vurgulayan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Dolayısıyla yeni dönemde ödeme sistemlerindeki rekabet sadece ülkemizdeki kuruluşları değil yurtdışındaki fintekleri de kapsıyor. Bu nedenle ülkemizdeki fintek sektörünü ve finansal sistemimizi, global rekabet ve etkilere karşı koruyucu bir güç ve savunma hattı olarak görmemiz ve gelişmesine milli mesele olarak bakmamız gerekiyor.”  

 
İlgili Kişi:
Ayşe Ekin Gündüz
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
ayseg@marjinal.com.tr

 
Ödeme ve Elektronik Para Derneği hakkında
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)'e ödeme veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni başvurusunda bulunan veya alan mobil operatörler, mobil ödeme aracı şirketler, ödeme servis sağlayıcılar, uluslararası para transferi şirketleri ve fatura ödeme şirketleri üye olabilmektedir. Dernek, Türkiye'de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye'yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedeflemektedir.

 
 
 
 


  Share  Paylaş
ÖDED
Hakkında
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED)’e ödeme veya elektronik para kuruluşu faaliyet izni başvurusunda bulunan veya alan mobil operatörler, mobil ödeme aracı şirketler, ödeme servis sağlayıcılar, uluslararası para transferi şirketleri ve fatura ödeme şirketleri üye olabilmektedir. Dernek, Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye’yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedeflemektedir.