Haberler / TEDMEM Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
22.09.2017

Bültene ait dosyalar

Dünyaca Ünlü Eğitim Ekonomisti Eric Hanushek TEDMEM Kürsü'nün konuğuydu!

Eğitim politikalarından alternatif yaklaşımlara birçok konunun konuşulup tartışıldığı etkinlikte Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Erik Hanushek ülkelerin gelişme hızlarıyla beceri düzeyleri arasındaki ilişki hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Türkiye'nin bugününü daha iyi anlamamıza ve geleceğe ilişkin öngörüler geliştirebilmemize katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmak için alanında öncü isimleri ağırlamaya devam ediyor. TEDMEM Kürsü'nün Eylül ayındaki konuğu dünyaca ünlü eğitim ekonomisti Eric Hanushek'ti.

Eğitim gündeminin son 30 yılında önemli tartışmalara yön verip çalışmalar gerçekleştiren Hanushek, sınıf büyüklüğünün azaltılması, öğretmen niteliğinin ölçülmesi, becerilerin ekonomideki karşılığı gibi akademik ve politik olarak tartışılagelen konularda gerçekleştirdiği analizlerle eğitim politikalarını etkileyen öncü bir isim olmuştur. TEDMEM Kürsü'de gerçekleştirdiği Beceriler ve Ulusların Ekonomik Geleceği başlıklı konuşmasında okul niteliğini ve dünyanın değişen ekonomik düzeniyle etkileşimini odağa alırken, okulların beceriler üzerindeki potansiyel rollerine de dikkat çekti. Hanushek, kalkınma için en etkili eğitim politikalarının “tüm öğrencilerin okula erişimini ve temel beceri düzeyine erişmelerini sağlama” hedefi üzerinden yapılabileceğini veriler ile ortaya koydu. Bu konuda, ülkelerin milli gelirlerini yükseltmek için bireylerin becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “bu becerilerin artırılması için eğitimin süresi değil kalitesi artırılmalı” dedi. Ayrıca, eğitime ayrılan kaynağın büyüklüğünün değil bu harcamaların nasıl yapıldığının eğitimin niteliğini arttırma konusunda daha önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümenin nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkün olduğunu dile getiren Hanushek, ülkelerin 25 yıllık PISA eğilimleri incelendiğinde performanslarını iyileştiren ülkelerin zamanla ekonomik olarak büyüme gösteren ülkeler olduğuna dikkat çekti. Hanushek, PISA değerlendirmesinde Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 36'sının basit düzeydeki sorulara cevap vermeye zorlandıklarını hatırlattı.

Hanushek eğitim niteliğinin arttırılmasında en önemli unsur olarak öğretmenleri işaret etti. Bunun yanı sıra Hanushek, ulusal düzeyde eğitimin niteliğinin arttırılması konusunda merkezi sınavların,  hesap verebilirliğin, yerel düzeyde karar mekanizmasının oluşturulmasının, ailelerin öğrencileri yönlendirebilecekleri okulları seçebilmelerinin, performans odaklı teşviklerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

TEDMEM Direktörü Emin Karip moderatörlüğünde gerçekleştirilen; Bloomberg HT TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yüksel Kavak ve TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Aslıhan Salih'i bir araya getiren “Yeni Bir Başarı Hikayesi için Beceriler” başlıklı panelde ise beceriler odağında eğitim politikaları ve yeni yaklaşımlar tartışıldı.

Dünya genelinde özellikle 1950'lerden sonra eğitim sürelerin artarak evrensel sınırlara ulaştığının belirtildiği panelde, günümüzde eğitimin ekonomik büyüme içindeki rolünün süre odağından çok eğitimin niteliği eksenine kaydığı belirtildi. Panelde öğretmen niteliğine vurgu yapılırken, Bakanlık tarafından yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi'nin oldukça önemli olduğu dile getirildi.  

Panelde öne çıkan konulardan biri de becerilerin geliştirilmesinde hayat boyu öğrenmenin önemi olurken, değişen dünyada beceri setinin iş gücü piyasasındaki geçerliğinin 6,5 yıl gibi kısa bir süre olduğuna dikkat çekilerek, bu değişime uyum sağlayacak becerilerin hayat boyu geliştirilmesinin kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye'deki dezavantajlı öğrenci oranlarının fazlalığının eğitimin niteliği açısından son derece kritik olduğunu belirten Karip, ayrıca her üç gençten birinin ne eğitimde ne de iş piyasasında olduğunu, bu konuda ivedilikle bir strateji belirlememiz gerektiğini dile getirdi.

Panelde son olarak, toplumun topyekün yaşam kalitesini yükseltmek için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları gibi tüm paydaşların işbirliği ile çalışarak ortak aklı işletmesi gerektiği değerlendirmelerinde bulunuldu.
Türkiye'nin geleceği için fikirlerin aktarıldığı, tartışmaları gerçekleştirildiği bir alan yaratan TEDMEM Kürsü dünyaca ünlü isimleri konuk etmeye devam edecek.
 
İlgili Kişi:  
Cumhur Karabacakoğlu
Marjinal Porter Novelli  
0530 940 34 89
cumhurk@marjinal.com.tr

www.turkegitimdernegi.org.tr
Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında, Atatürk'ün önderliğinde ve çoğu Cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Eğitim Derneği; Üniversitesi, 38 okulu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası, okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.

https://tedmem.org/
Kurulduğu günden beri, Türkiye'nin geleceğini belirleyen ana eksenin eğitim olduğu bilinciyle hareket eden Türk Eğitim Derneği, ana işlevlerinden biri olan sivil toplum faaliyetlerini yürütmek amacıyla, bünyesinde TEDMEM adı altında bir birim oluşturmuştur.
TEDMEM, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Yapacağı bütün çalışmaların temel amacı, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Kar amaçlı olmayan TEDMEM, güncel tartışmaların üzerinde, herhangi bir partiye bağlı-bağımlı olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Eğitimin ekonomisi, mimarisi, tarihi, psikolojisi, pedagojisi, sosyolojisi vb. alanlar araştırma konuları arasındadır. Yaptığı çalışmalarda güncelin yanı sıra, geleceğe odaklı bir bakış açısı tercih edilmektedir.

 


  Share  Paylaş
TEDMEM
Hakkında
Kurulduğu günden beri, Türkiye'nin geleceğini belirleyen ana eksenin eğitim olduğu bilinciyle hareket eden Türk Eğitim Derneği, ana işlevlerinden biri olan sivil toplum faaliyetlerini yürütmek amacıyla, bünyesinde TEDMEM adı altında bir birim oluşturmuştur. TEDMEM, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Yapacağı bütün çalışmaların temel amacı, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Kar amaçlı olmayan TEDMEM, güncel tartışmaların üzerinde, herhangi bir partiye bağlı-bağımlı olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Eğitimin ekonomisi, mimarisi, tarihi, psikolojisi, pedagojisi, sosyolojisi vb. alanlar araştırma konuları arasındadır. Yaptığı çalışmalarda güncelin yanı sıra, geleceğe odaklı bir bakış açısı tercih edilmektedir.