Haberler / TÜSİAD Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
28.11.2017

Bültene ait dosyalar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın “Geçiş Raporu”: Yenilikçiliği temel alan yeni bir büyüme modeline ihtiyaç var
 
TÜSİAD Genel Merkezi'nde tanıtımı yapılan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Geçiş Raporu 2017-2018, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 geçiş dönemi ülkesinin teknoloji ithalatının ötesine geçip yenilikçilik temelli yeni büyüme modelleri benimsemesi gerektiğini vurguluyor.
 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) her yıl yayınladığı “Transition Report/Geçiş Raporu”nun 2017-2018 dönemi tanıtımı 28 Kasım Salı günü TÜSİAD Genel Merkezi'nde yapıldı.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz'de geçiş döneminde olarak tanımlanan 30'dan fazla ülkeyi mercek altına alan rapor, söz konusu ülkelerdeki siyasal ve ekonomik reformlar ve demokratik kurumların gelişiminin uzun vadeli ekonomik büyüme arasındaki bağlantıları ele alıyor.


2017-2018 dönemini kapsayan Geçiş Raporu “Büyümenin Sürdürülmesi” başlığını taşıyor. Raporun tanıtım toplantısının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası yaparken EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD Ekonomi, Kamu Politikaları ve Yönetişim Bölümü Yönetici Direktörü Mattia Romani de EBRD'nin Türkiye faaliyetleri ve Türkiye'de kamu politikalarını konu alan konuşmalar yaptılar.

“Büyümenin Sürdürülmesi” başlıklı Geçiş Raporu 2017-2018'in tanıtımını EBRD Araştırma Direktörü Ralph de Haas yaptı. Geçiş Raporu 2017-2018, özellikle orta gelirli ekonomilerin deneyimine atıfta bulunarak büyümenin sürdürülebilmesi konusuna odaklanıyor. Orta gelirli ekonomilerin, gelir seviyesinde verimlilik artışlarının ABD ortalamasının üçte biri ila üçte ikisi arasında yavaşlama eğilimine girdiğine dikkat çekilen raporda, geçmişteki güçlü büyüme performansının arkasındaki avantajları tüketen EBRD ekonomilerinin teknoloji ithalatının ötesine geçip yenilikçiliği temel alan, yeni bir büyüme modeline geçmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Geçiş Raporu 2017-2018, EBRD bölgesindeki verimlilik artışındaki yavaşlamada bölgenin küçük ve nispeten verimsiz birçok küçük şirketin rolüne dikkat çekerken, ithalat rekabetinin artması, ihracat pazarına erişimin sağlanması ve küresel değer zincirlerine dâhil olmanın, firmaları verimliliği artırmaya teşvik ettiğinin de altını çiziyor.

Raporun tahminlerine göre altyapı yatırımları sermaye ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bölgenin büyümesini desteklemek için önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapıya 1,9 trilyon avro yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan raporda, Türkiye'nin karayolu ağının gelişiminin pazar erişiminde artış, yeni ticaret bağlantılarının oluşumu ve tüketicilere sunulan ürün çeşitlerinin genişlemesi ve az gelişmiş bölgelerde gelir artışı gibi faydaları beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

Raporda, Paris İklim Anlaşması taahhütlerinin yerine getirilebilmesi için sürdürülebilirlik politikalarının güçlenmesi ve enerji sübvansiyonlarının ortadan kaldırılması  gerektiği belirtiliyor.

 
İlgili kişi :
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli
ceylann@marjinal.com.tr


  Share  Paylaş
TÜSİAD
Hakkında
TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri; Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. TÜSİAD odak alanına giren konularda son 10 yıl içerisinde 120 rapor yayımlamış, son 5 yılda 300’e yakın görüşoluşturmuş, 2,500’den fazla etkinlik gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda BusinessEurope, OECD-BIAC ve B20 ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.