Haberler / Manpower Basın Bültenleri
Bültenler
Arşiv
Etkinlikler
< Geri Dön
16.03.2017

Bültene ait dosyalar

2017'nin 2'nci çeyreğinde Türkiyeli işverenler hala temkinli
 
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Türkiye'nin Net İstihdam Görünümü, bir önceki çeyreğe göre pek bir değişim göstermiyor ve +%9 seviyesinde kalıyor ancak geçen senenin aynı dönemine göre %2 oranında düşüyor. Madencilik sektörü +%16 ile önümüzdeki üç ayda istihdam beklentilerinin en yüksek olduğu sektör olarak öne çıkarken, Restoran ve Otelcilik sektörü, -%2 ile en düşük istihdam görünümünü bildiren sektör oluyor.
 
ManpowerGroup 2017 yılının ikinci çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere Türkiye'de 1.004 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki işverenler istihdam hızının Nisan-Haziran döneminde ılımlı bir seyir izlemesini ve önceki çeyreğe göre çok hafif bir düşüş yaşanmasını bekliyor.
 
Türk işverenleri, önümüzdeki Nisan-Haziran dönemi için kayda değer işe alım planları bildiriyorlar. İşverenlerin %24'ü istihdamda artış beklerken %10'u azalma öngörüyor ve %64'ü de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Bunun sonucunda Net İstihdam Görünümü +%14'ü gösteriyor. Verilerin mevsimsel  dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlanmasının ardından Görünüm +%9'ü gösteriyor. Önceki çeyreğe göre istikrarını nispeten koruyan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 puan geriliyor.
 
11 sektörün 10'unda ve beş coğrafi bölgenin hepsinde işverenler gelecek çeyrekte istihdam seviyelerinde artış öngörüyor ancak 2017'nin ilk çeyreğine göre altı sektörün ve üç bölgenin istihdam beklentileri daha düşük. 2016'nın ikinci çeyreğine göreyse dokuz sektörden ve iki bölgeden gelen istihdam beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede. Önceki çeyreğe göre, işletme ölçeği kategorilerinin dördünde de istihdam seviyesinde artışlar bekleniyor. en yüksek istihdam beklentisini Büyük ölçekli işverenler bildirirken (+%23), orta ölçekli işverenler +%12, küçük ölçekli işverenler +%8 mikro ölçekli işletmeler ise +%1 istihdam beklentisi bildiriyor.
 
Yeni Görünüm üzerine yorumda bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu şunları söyledi: “Türkiye nisan ayında önemli bir referandumdan geçecek. Bu nedenli bütün bölgelerdeki ve sektörlerdeki işverenlerin temkinliliği, işe alım planları konusunda da geçerliliğini koruyor. Ayrıca turizm sektöründeki kan kaybı etkisini hala sürdürdüğü için, bu çeyrekte en düşük istihdam beklentisinin -%2 ile restoran ve otelcilik sektöründen gelmesi elbette sürpriz değil. Daha önce de belirttiğim gibi 2017'nin Türkiye için belirsiz ekonomik açıdan oldukça temkinli bir yıl olacağı ortada. Böyle bir ortamda yeni çalışanlar işe almak, muhtemelen yalnızca büyük ölçekli işletmelerin göze alabileceği bir adım olacaktır. Orta, küçük ve mikro ölçekli işletmeler ise istihdam artışı planlarken çok daha temkinli olacak ve karara varmadan önce 2017'de bizi bekleyen gelişmeleri görmeyi bekleyeceklerdir. Araştırmamızın verileri, Milli İstihdam Seferberliği ilan edilmeden önce yapılan saha görüşmelerine dayanıyor. Bu sebeple söz konusu seferberliğin, istihdam piyasalarında bir kıpırdanma yaratacağını öngörüyoruz. Nitekim piyasalarda bir hareketlilik de gözlemlemeye başladık. Ancak seferberliğin en net sonuçları, üçüncü çeyreğe yönelik yapılacak araştırmamızda ortaya çıkacaktır.”
 
En yüksek işe alım beklentisi madencilik sektöründe
11 sektörün 10'unda işverenler, 2017 yılı 2. Çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. En güçlü işe alım beklentileri Net İstihdam Görünümü +%16 seviyesinde olan Madencilik sektöründe ifade ediliyor. Net İstihdam Görünümleri +%14 seviyesinde olan Elektrik, Gaz ve Su sektörü ile Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe istikrarlı bir işe alım etkinliği beklenirken Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe işe alım eğilimi +%11 olarak bildiriliyor. Net İstihdam Görünümleri +%10 seviyesinde olan Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü ile Finans, Sigortacılık, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe ihtiyatlı bir işe alım eğilimi bildirilirken, Üretim sektöründe +%9'luk bir işe alım eğilimi bildiriliyor. Restoran ve Otelcilik sektöründe işverenler, -%2'lik görünümle işe alım beklentilerinde belirsiz bir tablo çiziyor.
 
Önceki çeyreğe göre işe alım planları 11 sektörün altısında zayıflıyor. En kayda değer düşüş %6 ile İnşaat sektöründe görülürken, Elektrik, Gaz ve Su sektörü ile Finans, Sigortacılık, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörü de %3 puan zayıflamış görünüyor. Öte yandan, işe alım beklentileri, işverenlerin yüzde 7 puanlık artış bildirdiği Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektörünün de içinde bulunduğu beş sektörde iyileşiyor. Diğer taraftan, Madencilik sektörü ile Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe 4 puanlık artış gözlemleniyor.
 
2016'nın 2. çeyreğine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. Üretim sektörü ile Elektrik, Gaz ve Su sektöründe iş verenler sırasıyla yüzde 9 ve 8 puanlık düşüş bildiriyor. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü ile İlaç sektöründe işe alım beklentilerinin yüzde 5 puan, İnşaat sektöründe de yüzde 6 puan gerilemesi önemli bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın, Madencilik sektörü ve Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işe alım beklentileri sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 7 puanlık bir artış gösteriyor.
 
 
  Net İstihdam Görünümü (%)
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık +10
İnşaat +7
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri +14
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler +10
Üretim +9
Madencilik +16
Kamu ve Sosyal Hizmetler +11
Restoran ve Otelcilik -2
Ulaştırma, Depolama ve İletişim +4
Toptan ve Perakende Ticaret +14
İlaç +8
 
 
 
En yüksek istihdam beklentisi İç Anadolu'da
İşverenler, önümüzdeki üç aylık dönemde, beş bölgenin tamamında istihdam seviyesinde artış öngörüyor. En güçlü istihdam piyasası, Net İstihdam Görünümü +%17 seviyesinde olan İç Anadolu Bölgesi'nde tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesi +%11 ile kayda değer bir genel görünüm sergilerken Ege ve Marmara bölgelerinin her ikisinde de +%8'lik bir işe alım faaliyeti bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'de işverenler +%1 puanlık artış bildirerek ihtiyatlı bir görünüm sergiliyor.
 
Önceki çeyrekle kıyaslandığında, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde iş verenler, sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 3 puanlık artışlar bildiriyor. Bununla birlikte, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde işverenler sırasıyla yüzde 5 ve 4 puan düşüş bildirirken, Ege'deki işverenler nispeten istikrarlı bir işe alım beklentisi bildiriliyor.
 
Ancak, İstihdam Görünümünün sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4 puan düştüğü Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki işverenler bu yıl da daha düşük işe alım beklentileri bildiriyor. İç Anadolu bölgesindeki işverenler 2 puanlık bir artış bildirirken, Ege ve Karadeniz bölgelerinde işverenlerin istihdam beklentileri değişmiyor.
  Net İstihdam Görünümü (%)
Marmara +8
İç Anadolu +17
Karadeniz +11
Ege +8
Akdeniz +1
 
 
 
Küçük, orta ve mikro işletmeler işe alım konusunda temkinli
 Önümüzdeki çeyrekte işletme ölçeği kategorilerinin dördünde de istihdam seviyesinde artışlar bekleniyor. En güçlü istihdam piyasası büyük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin +%23 Net İstihdam Görünümü ile bu alanda beklenirken orta ve küçük işletmelerdeki Net İstihdam Görünümü sırasıyla +%12 ve +%8 seviyelerinde kalıyor. En ihtiyatlı görünüm, +%1 ile mikro işverenler tarafından bildiriliyor.
 
Önceki çeyreğe göre büyük ölçekli ve orta ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 3 puan iyileşme
bildirirken mikro ölçekli işletmelerdeki işverenlerin işe alım beklentileri yüzde 2 puan düşüyor. küçük ölçekli işveren kategorilerinde işe alım beklentileri görece istikrarlı görünüyor.
 
Önceki yılın aynı dönemi göre, mikro ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 5 puanlık bir düşüş
ile daha zayıf işe alım beklentileri bildirirken, küçük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin Görünümü yüzde 2 puan zayıflıyor. Bununla birlikte, büyük ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 6 puanlık bir iyileşme bildirirken, orta ölçekli işletmelerdeki işverenler nispeten istikrarlı işe alım beklentileri bildiriyor.
 
43 ülke ve bölgenin 39'unda istihdam artışı bekleniyor
ManpowerGroup'un ikinci çeyrek araştırması, 43 ülke ve bölgenin 39'unda işverenlerin Nisan-Haziran dönemlerinde istihdamı çeşitli düzeylerde artırma niyetinde olduklarını ortaya koyuyor.* Genel olarak, iş arayanlar için fırsatların, 2017 yılının ilk üç ayında mevcut seviyelerde kalması bekleniyor; çoğu ülke ve bölgedeki işverenlerin piyasadaki gelişmeleri takip ederken mevcut personel sayılarını korumak ya da mütevazı artışlara gitmek niyetinde oldukları görülüyor.
 
Önceki çeyrekle kıyaslandığında 43 ülke ve bölgenin 17'sinde işe alım planları artarken, 15'sinde düşüyor, 11'inde ise değişiklik göstermiyor. Yıllık değişim eğilimine göre, Görünümler 25 ülke ve bölgede güçlenirken, 14 ülkede zayıflıyor ve üç ülkede değişmeden kalıyor. **İkinci çeyrekte işe alım güveninin en yüksek olduğu ülkeler Tayvan, Japonya, Slovenya ve Hindistan. En olumsuz tahminleri ise Brezilya, İtalya, Belçika ve İsviçre bildiriyor.
 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde bulunan 25 ülkenin 22'sinde işverenler, istihdam seviyelerinde farklı derecelerde artış olmasını bekliyor. İşe alım planları önceki çeyrekle karşılaştırıldığında 12 ülkede iyileşirken, altısında zayıflıyor, yedisinde ise değişmiyor. Önceki yılın aynı dönemine göre, görünümler 18 ülkede iyileşirken altı ülkede zayıflıyor. EMEA bölgesindeki en güçlü işe alım planlarını Slovenya, Macaristan ve Romanya bildiriyor. Slovenya
ve Bulgaristan'daki işverenler, araştırmanın ülkelerinde başlamasından bu yana en güçlü istihdam piyasasını öngörüyor Öte yandan, en zayıf işe alım beklentilerini İtalya, Belçika ve İsviçre bildiriyor.
 
Sekiz Asya Pasifik ülkesi ve bölgesinin tamamında da işverenler Nisan-Haziran döneminde iş gücünde artış bekliyor. İkinci çeyrek tahminleri 2017 yılı 1. Çeyreğiyle kıyaslandığında, işe alım planları üç ülke/bölgede zayıflarken, dördünde değişmiyor ve sadece birinde güçleniyor. Bir önceki yıla kıyasla, işe alım hızının dört ülke ve bölgede çeşitli oranlarda hızlanması beklenirken,
geri kalan dördünde ise yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki en zayıf tahminler art arda dört çeyrektir Çin'deki işverenlerden gelirken, Tayvan'daki işverenler art arda iki çeyrektir bölgedeki ve dünyadaki en yüksek işe alım hızını öngörüyor.
 
Amerika kıtasında araştırmaya katılan 10 ülkeden dokuzunda olumlu istihdam artışları bekleniyor. İşe alım güveni, 2017 yılının 1. çeyreğine kıyasla dört ülkede güçlenirken, altısında zayıflıyor. Önceki yılın aynı dönemine göre işe alım beklentileri üç ülkede güçlenirken, dördünde zayıflıyor ve üçünde değişmeden kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işverenler, üst üste üç çeyrektir en güçlü istihdam planlarını bildirirken, Brezilya'daki işverenler, istihdamın üst üste dokuz çeyrekte daralacağı öngörüsüyle bölgedeki en zayıf istihdam planlarını sergiliyor.
 
Bu çeyrek için yapılan araştırmaya dâhil edilen 43 ülke ve bölgenin ayrı ayrı tam araştırma sonuçları ile bölgesel ve küresel karşılaştırmalara, www.manpowergroup.com/meos adresinden ulaşabilirsiniz. 2017 yılı 3. çeyreği için ayrıntılı istihdam piyasası faaliyeti beklentilerini kapsayacak olan bir sonraki ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, 13 Haziran 2017 tarihinde yayınlanacaktır.
 
* Yorumlarda, mümkün olduğunca mevsimsellikten arındırılmış veriler baz alınmıştır. Portekiz'e ilişkin veriler mevsimsellikten
arındırılmamıştır.
** Portekiz araştırmaya 2016 yılı 3. çeyreğinde dâhil edildiğinden karşılaştırma yapabilecek herhangi bir veri henüz mevcut değildir.
 
 
Araştırma hakkında
Yenilikçi işgücü çözümleri şirketi ManpowerGroup, her çeyrekte Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması'nı yayınlayarak, işverenlerin bir sonraki çeyrekte istihdama dair öngörülerini ölçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en kapsamlı ve ileriye dönük istihdam anketidir. Araştırma için gerçekleştirilen çalışmada 43 ülkeden,  59.000'in üzerinde işveren ile anket yapıldı. Anket işgücü piyasasındaki eğilimler ve faaliyetler konusunda önderdir. Bu rapor düzenli olarak Bank of England Enflasyon Raporlarında kaynak olarak yararlanılır. Aynı zamanda  Avrupa Komisyonu, AB İstihdam Durumu ve Sosyal Görünüm raporu, Monthly Monitor raporu için bir veri kaynağı olarak faydalanır. ManpowerGroup'un bağımsız anket verileri işgücü piyasalarıyla ilgili öngörüler için dünyanın önde gelen finansal analistleri ve ekonomistleri tarafından da kaynak olarak kabul edilir.
 
 
 
 

 
İlgili Kişi:         
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli               
0212 219 29 71
ceylann@marjinal.com.tr
 
 
ManpowerGroup™ Hakkında
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) 70 yılı aşkın süredir yenilikçi işgücü̈ çözümleri yaratan, dünyanın işgücü̈
uzmanıdır. İşgücü̈ uzmanları olarak, her gün çok farklı iş ve sektörde 600.000'den fazla bireyi, kendilerine uygun iş pozisyonları ile buluşturuyoruz. ManpowerGroup çözümler yelpazesi, ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ ve Right Management® – ile yetenek bulma, yönetme ve geliştirme için kapsamlı çözümler sunuyoruz. 80 ülke ve bölgede, 400.000'den fazla müşterinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 2016 yılında ManpowerGroup, art arda altı yıl Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek ve Fortune Dergisi tarafından En Çok Beğenilen Şirketler arasında gösterilerek, sektörün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu teyit etti. www.manpowergroup.com


  Share  Paylaş
Manpower
Hakkında
Manpower Inc., 1948'den günümüze işgücü çözümleri sunan bir dünya lideridir. Manpower’ın 82 ülkeye yayılmış 4.000 ofisten oluşan şube ağı, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerle dünyanın en büyük çokuluslu şirketlerinden oluşan 400.000 müşterisinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktadır. 2003 yılından bu yana faaliyetlerini 7 şubesi ile Türkiye’de de sürdüren Manpower, şirketlere ve bireylere doğru karar verebilmeleri için kaynak sağlar, içgörü kazandırır; istihdam ve iş döngüsü sürecinin bütününü kapsayacak şekilde, seçme ve yerleştirme, dönemsel ve sözleşmeli personel temini, toplu işe alım, dış kaynak kullanımı ve yönetici araştırma alanlarında hizmet sunar. Manpower, toplam iş gücünde kalite ve verimliliği iyileştirerek üretkenliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, böylece müşterilerinin başlıca ticari faaliyetlerine yoğunlaşabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye pazarına sunduğu Manpower Professional markası altında Finans, Satış, Pazarlama ve Mühendislik alanlarında profesyonel yetenekleri yerleştirme hizmeti veren Manpower hakkında daha detaylı bilgiye www.manpower.com ve www.manpower.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.